خانه / آشیو برچسب ها:دستگاه جوجه کشی

آشیو برچسب ها:دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ستر-هچر

دستگاه های جوجه کشی بوقلمون در ظرفیت های مختلف به ظرح ذیل موجود می باشد: دستگاه جوجه کشی ستر-هچر ج-ط ردیف ظرفیت ۱ ۱۵۰بوقلمون ۲ ۲۵۰ بوقلمون ۳ ۵۰۰بوقلمون ۴ ۷۵۰بوقلمون ۵ ۱۱۲۰بوقلمون ۶ ۱۷۰۰بوقلمون ۷ ۲۵۰۰بوقلمون         ...

ادامه مطلب »

دستگاه جوجه کشی ستر-هچر ج-ط

دستگاه های جوجه کشی قرقاول با ظرفیت های متفاوت به شرح زیر موجود می باشد: دستگاه جوجه کشی ستر-هچر ج-ط ردیف ظرفیت ظرفیت ۱ ۲۰۰قرقاول ۱۲۰۰ کبک ۲ ۴۲۰قرقاول ۲۵۰۰کبک ۳ ۸۰۰ قرقاول ۲۵۰۰کبک ۴ ۱۶۰۰قرقاول ۵۵۰۰کبک ۵ ۲۵۰۰ قرقاول ...

ادامه مطلب »